Politica de retur

Reclamații. Responsabilitate

            Marfa comandată și livrată corespunzator  poate fi returnată numai cu acordul în scris al S.C. MECADON S.R.L.

MECADON S.R.L. nu își asumă responsabilitatea pentru produsele care au fost identificate greșit de către cumpărător și comandate ferm de acesta.

MECADON S.R.L. nu își asumă responsabilitatea pentru folosirea improprie a produselor, nerespectarea instrucțiunilor de utilizare a acestora și nu oferă garanție în cazurile de mai jos :

– modificări sau intervenții asupra produselor;

– defecte apărute ca urmare a instalării, utilizării, întreținerii neadecvate sau neconforme cu instrucțiunile vânzatorului sau producatorului, cu destinația produselor sau cu regulile meseriei;

– defecte cauzate de condiții necorespunzătoare de depozitare sau transport;

– defecte apărute ca urmare a neglijenței în exploatare și supraveghere a produselor;

– cauze de forță majoră.

Recomandam cumpărătorilor să studieze prospectul înainte de utilizarea produselor, să respecte toate instrucțiunile oferite de vânzator privind folosirea, conservarea și exploatarea la parametrii normali a produselor, și să efectueze propriile teste înainte de folosirea produselor.

Cumparatorul va purta întreaga raspundere pentru folosirea produselor în condiții neadecvate sau pentru alte aplicații în afara celor recomandate de vânzător.

Nu se pot accepta reclamații referitoare la produsele furnizate atunci când vânzatorul nu cunoaște condițiile în care cumparatorul a utilizat produsul și nici dacă au fost respectate sau nu instrucțiunile de folosire. Vânzătorul preia numai garanția pentru calitatea superioară și constantă produselor și răspunde pentru calitatea produselor livrate, în termenele de garanție sau valabilitate.

Viciile ascunse ale produselor se constată de către cumpărător în maxim 5 (cinci) zile calendaristice de la recepţionarea acestora. Înlocuirea bunurilor se face numai în cazul în care acestea sunt inutilizabile datorită defectelor de fabricație care determină imposibilitatea de utilizare. În cazul în care dupa 5 zile de la recepție cumparatorul nu a formulat obiecțiuni în scris, marfa se consideră acceptată.

Orice instrucțiune tehnică de folosire dată de vânzător înainte sau în timpul utilizării produselor, verbal sau în scris, este considerat un act de bună credință și nu prezintă o garanție fermă a vânzătorului. Acest fapt nu scutește cumpărătorul de obligația de a testa marfa în ce privește compatibilitatea sau utilizarea acesteia.

Folosirea și procesarea produselor este preluată numai cu riscul cumpărătorului.