Termeni și condiții

Website-ul www.mecadon.ro/ este operat de către MECADON S.R.L., societate înregistrată la Oficiul Comerţului cu numărul J22 /102 /2004, CUI: RO16081397, cu sediul social în Iași, Str. Eudoxiu Hurmuzaki, România, tel: 0332 417486, fax: 0332 440487.

Prezentul document stabileşte termenii şi condiţiile în care puteţi utiliza site-ul www.mecadon.ro/. De asemenea, accesul pe site se va face sub autoritatea termenilor şi condiţiilor prezentate în acest document.

Utilizarea site-ului ca vizitator, înregistrarea ca utilizator şi achiziţionarea produselor din gama oferită pe site presupun implicit acceptarea tacită şi fără rezerve a acestor termeni şi condiţii, cu toate consecinţele care reies din acestea. Utilizarea site-ului se va face cu scopul de a vizualiza produsele şi informaţiile despre acestea, precum şi de a crea un cont care să servească la achiziţionarea produselor dorite. Utilizarea site-ului în alte scopuri decât cele menţionate este interzisă.

MECADON S.R.L poate aduce în orice moment modificări asupra conţinutului site-ului www.mecadon.ro/, modificări de structura şi accesibilitate, poate sista furnizarea informaţiilor pe site, fără a necesita un acord prealabil şi fără a acorda vreo notificare către utilizatori sau către terţe persoane.

Prezentul document se completează cu dispoziţiile prevăzute de OUG nr.130/2000, Legea nr.296/2004, Legea nr.677/2001.

Toate materialele postate pe acest site, şi site-ul în sine, sunt protejate de drepturi de autor, mărci comerciale şi/sau alte drepturi de proprietate intelectuală.

Aceste materiale aparţin societăţii MECADON S.R.L.

Termenul de materiale vizează: fotografii, imagini, texte, videoclipuri, desene, logo-uri, mărci comerciale şi alte materiale conţinute în acest site, precum şi software-ul utilizat în proiectarea şi dezvoltarea site-ului.
Descărcarea sau copierea materialelor de pe acest site nu este permisă.