Blog Mecadon

Ce este autorizatia ISCIR si cum se obtine?

Autorizatia ISCIR ce este si cum se obtine

V-ați întrebat vreodată ce este autorizatia ISCIR, cum se obtine si care este rolul sau? În acest articol, aducem argumente asupra motivelor pentru care aceasta este o acreditare indispensabilă în anumite sectoare.

Cuprins:

 1. Ce este ISCIR?
 2. Importanta certificarii ISCIR
 3. Reguli ISCIR privind achizitionarea, instalarea si utilizarea instalatiilor
 4. Cum se obtine autorizatia ISCIR?
 5. Cat timp este valabila autorizatia ISCIR?
 6. Ce sanctiuni riscați dacă nu dețineți autorizația ISCIR

1. Ce este ISCIR?

Inspectoratul de Stat pentru Controlul cazanelor, recipientelor sub presiune și al Instalațiilor de Ridicat, sau ISCIR, este autoritatea română responsabilă cu reglementarea, inspecția și autorizarea următoarelor tipuri de echipamente:

 • instalații de ridicat
 • instalații sub presiune
 • aparate consumatoare de combustibil

Conform legii, dacă dețineți un echipament din gama enumerată mai sus, veți avea nevoie de autorizatia ISCIR înainte de a-l pune in funcțiune.

ISCIR este singura autoritate română care poate verifica si atesta montajul corect si buna funcționare a unei asemenea instalații.

Rolul ISCIR este de a verifica siguranța și calitatea echipamentelor și instalațiilor utilizate în industrie, în scopul prevenirii accidentelor și incidentelor care pot pune în pericol oamenii și mediul înconjurător.

2. Importanta certificarii ISCIR?

Orice lucrare fără autorizație este ilegală, vă poate pune viața în pericol și nu este acoperită de asigurare și garanție, în cazul evenimentelor neprevăzute.

Iată punctele cheie care subliniază importanța certificării ISCIR:

 • Garantarea siguranței:

Această verificare este esențială pentru prevenirea accidentelor catastrofale, garantând faptul că echipamentul funcționează în parametrii specificați și în condiții de maxima siguranță.

 • Conformitate legală:

Companiile care operează în domeniul cazanelor, recipientelor sub presiune și a instalațiilor de ridicare trebuie să respecte standardele ISCIR pentru a îndeplini obligațiile reglementare. Verificarea de către ISCIR servește ca dovadă a conformității, protejând companiile de repercusiunile legale.

 • Prevenirea accidentelor:

Verificarea regulată ISCIR implică inspecții și verificări amănunțite pentru identificarea problemelor potențiale sau a uzurii echipamentelor. ISCIR joacă un rol crucial în prevenirea accidentelor.

 • Integritatea infrastructurii:

Procesul de verificare efectuat de ISCIR garantează integritatea structurală a instalațiilor. Acest lucru este vital pentru longevitate și performanță optimă, prevenind defecțiunile echipamentelor și potențialele  accidentări ale personalului.

 • Protecția personalului și a mediului:

Verificarea ISCIR ia în considerare și impactul mai larg asupra personalului și a mediului. Asigurarea faptului că instalațiile industriale respectă standardele de siguranță contribuie la protejarea comunităților din apropiere de potențialele consecințe ale accidentelor, de riscurile pentru sănătate, sau daunele asupra mediului.

 • Reducerea riscurilor:

Verificarea ISCIR contribuie la diminuarea riscurilor prin evaluarea și abordarea sistematică a pericolelor potențiale. Prin identificarea riscurilor în timpul procesului de verificare, ISCIR ajută la crearea unui mediu de lucru mai sigur și reduce probabilitatea incidentelor care ar putea avea consecințe de amploare.

 • Formare profesională:

Implicarea ISCIR în programele de formare, specializare și autorizare asigură că profesioniștii care lucrează în domeniul cazanelor, recipientelor sub presiune și instalațiilor de ridicat posedă abilitățile și cunoștințele necesare. Acest accent pe competența profesională îmbunătățește cultura generală a siguranței în industrie.

 • Gestionarea situațiilor de urgență:

În cazul unor accidente sau daune, procesele de verificare ale ISCIR permit un răspuns rapid și eficient în caz de urgență. Echipa de specialiști autorizați ai organizației este echipată pentru a gestiona situațiile de urgență, eliminând cu promptitudine sursele de pericol și evaluând situația cu precizie pentru a minimiza riscurile ulterioare.

În concluzie, verificarea ISCIR este indispensabilă pentru crearea unui peisaj industrial sigur.

3. Reguli ISCIR privind achiziționarea, instalarea și utilizarea instalațiilor

ISCIR a stabilit linii directoare și reguli pentru a guverna achiziționarea, instalarea și utilizarea echipamentelor industriale. Iată regulile cheie de respectat din perspectiva ISCIR:

 • Certificare și conformitate:

Verificați dacă echipamentul îndeplinește standardele europene sau internaționale aplicabile pentru siguranță și performanță.

 • Acreditare furnizor:

Achiziționați echipamente de la furnizori de renume care sunt certificați, acreditați și autorizați. E o garanție a faptului că echipamentul îndeplinește standardele de siguranță cerute și a fost supus testării și certificării adecvate.

 • Documentație și manuale:

Obțineți documentația completă a dispozitivelor achiziționate. Acestea ar trebui să includă manuale de utilizare, instrucțiuni de întreținere și orice certificări sau rapoarte de testare furnizate de producător. Toată documentația trebuie să fie în conformitate cu cerințele ISCIR.

 • Capacitate de încărcare și specificații:

Verificați dacă capacitatea de încărcare și specificațiile echipamentului de ridicare sunt aliniate cu utilizarea prevăzută. Asigurați-vă că echipamentul este adecvat pentru sarcinile specifice de ridicare pe care le va îndeplini și că îndeplinește standardele stabilite de ISCIR.

 • Instalare de către personal autorizat:

ISCIR cere ca instalarea echipamentelor de ridicat să fie efectuată de personal autorizat și competent. Asigurați-vă că instalarea este efectuată de profesioniști care au certificările și expertiza necesare în conformitate cu ghidurile ISCIR.

 • Inspecții periodice:

Planificați inspecții și întreținere regulată în conformitate cu reglementările ISCIR. Echipamentele trebuie să fie supuse verificărilor periodice de către inspectorii autorizați pentru a se asigura că rămân în stare bună de funcționare și respectă standardele de siguranță.

 • Instruire și certificare pentru operatori:

ISCIR subliniază importanța competenței operatorului. Asigurați-vă că personalul responsabil cu operarea echipamentului urmează programe de instruire și certificare adecvate pentru a opera echipamentul în siguranță și eficient.

 • Păstrarea înregistrărilor:

Mențineți înregistrări detaliate ale echipamentului, inclusiv documentația de achiziție, înregistrările de instalare, rapoartele de inspecție și jurnalele de întreținere. Păstrarea corectă a înregistrărilor este esențială pentru a demonstra conformitatea cu cerințele ISCIR.

 • Planuri de răspuns în caz de urgență:

Elaborați și implementați planuri de răspuns în caz de urgență, în conformitate cu ghidurile ISCIR. Aceste planuri ar trebui să abordeze riscurile potențiale, să sublinieze procedurile de siguranță și să se asigure că personalul este instruit cu privire la protocoalele de răspuns în caz de urgență.

 • Respectarea regulilor tehnice ISCIR:

Familiarizați-vă cu și respectați cu strictețe regulile tehnice ISCIR pentru manipularea echipamentelor. Aceste reguli acoperă diverse aspecte, inclusiv proiectarea, construcția, operarea și întreținerea și sunt esențiale pentru asigurarea siguranței și conformității.

 • Notificare către ISCIR:

In funcție de tipul de echipament, poate fi necesara notificarea ISCIR cu privire la instalarea acestuia. Verificați cerințele specifice pentru notificare și obțineți aprobările necesare, așa cum sunt prezentate de ISCIR.

Respectând cu strictețe aceste reguli și linii directoare stabilite de ISCIR, contribuiți la un mediu de lucru mai sigur, minimizați riscul de accidente și vă asigurați că echipamentul dumneavoastră de ridicat este în conformitate cu reglementările în vigoare.

4. Cum se obtine autorizarea ISCIR?

Iată un ghid general despre cum să obțineți autorizația ISCIR:

 • Contactați ISCIR:

Începeți prin a contacta ISCIR pentru a obține informații despre cerințele și procedurile specifice pentru autorizarea echipamentelor de ridicat.

 • Pregătiți documentația:

Pregătiți toată documentația necesară pentru procesul de autorizare. Acestea pot include specificații tehnice, documente de proiectare, certificate de garanție, manual de utilizare, factura de achiziție și alte informații relevante despre echipamentul de ridicat.

 • Verificați conformitatea cu standardele:

Asigurați-vă că echipamentul dvs. respectă standardele românești și europene. ISCIR necesită adesea aderarea la standarde tehnice specifice de siguranță și performanță.

 • Dosar tehnic:

Întocmiți un dosar tehnic complet pentru echipament. Acest fișier include de obicei specificații de proiectare, procese de fabricație, rapoarte de testare și alte informații tehnice relevante.

 • Inspecție și testare:

Programați inspecția și testarea echipamentului. Inspectorii ISCIR pot fi nevoiți să examineze echipamentul pentru a se asigura că îndeplinește standardele de siguranță și performanță.

 • Depuneți cererea:

Completați formularele de cerere necesare furnizate de ISCIR. Includeți toată documentația necesară și trimiteți cererea la departamentul ISCIR relevant.

 • Plata taxelor:

Plătiți orice taxe aplicabile pentru procesul de autorizare. Structura taxelor poate varia în funcție de tipul și capacitatea echipamentului de ridicare.

 • Examinare și aprobare:

ISCIR va examina cererea și documentația însoțitoare. Daca totul este in regula si echipamentul îndeplinește standardele cerute, ISCIR poate acorda autorizația.

 • Eliberarea certificatului de autorizare:

Odată acordată autorizația, ISCIR va elibera un certificat prin care se confirmă că echipamentul de ridicat este conform și autorizat pentru utilizare.

 • Inspecții regulate:

Fiți conștienți de faptul că ISCIR poate solicita inspecții periodice ale echipamentului de ridicare pentru a asigura conformitatea continuă cu standardele de siguranță.

Verificați întotdeauna cele mai recente informații de pe site-ul oficial ISCIR sau contactând direct ISCIR.

5. Cat timp este valabila autorizarea ISCIR?

Perioada de valabilitate a certificării ISCIR poate varia în funcție de tipul specific de certificare și de reglementările în vigoare.

6. Ce sanctiuni riscati daca nu detineti certificarea ISCIR?

ISCIR are autoritatea de a aplica sancțiuni companiilor care neglijează sau nesocotesc aceste protocoale de siguranță.

Sancțiunile potențiale pentru neobținerea autorizației ISCIR pot include:

 • Amenzi:

Valoarea amenzii poate varia în funcție de gravitatea încălcării și de tipul de echipament implicat.

 • Suspendarea operațiunilor:

ISCIR are competența de a suspenda temporar sau definitiv funcționarea instalațiilor care nu dețin autorizația necesară.

 • Răspunderea juridică:

Persoanele fizice sau companiile responsabile cu exploatarea echipamentelor fără autorizația corespunzătoare se pot confrunta cu sancțiuni civile sau penale, mai ales dacă lipsa autorizației are ca rezultat accidente, vătămări sau pagube.

 • Sechestrarea echipamentului:

Autoritățile pot avea autoritatea de a sechestra echipamentele care funcționează fără autorizația necesară. Acest lucru ar putea duce la pierderi financiare semnificative pentru proprietarul echipamentului.

 • Neeligibilitate pentru contracte:

Companiile care operează echipamente fără autorizația corespunzătoare pot fi considerate neeligibile pentru anumite contracte sau proiecte. Mulți clienți și agenții guvernamentale pot solicita dovada conformității cu standardele de siguranță, inclusiv autorizarea ISCIR, înainte de a se angaja în afaceri.

Este important să rețineți că sancțiunile și consecințele specifice pot varia în funcție de natura și gravitatea neconformității, precum și de modificările reglementărilor în timp.

Sunteți în căutarea unui Furnizor de instalatii de ridicat sarcini de încredere?

Mecadon- Furnizor echipamente de ridicat sarcini

Mecadon SRL vă pune la dispoziție echipamente profesionale de ridicat, manevrat si ancorat sarcini, care răspund celor mai înalte exigențe privind calitatea si siguranța în exploatare.

Furnizorii noștri sunt nume de referință, cu decenii de experiență în industria echipamentelor de ridicat sarcini.

Puteți consulta oferta noastră aici:

Lasă un răspuns