Marcajul CE asigură faptul că un produs respectă legislația UE.

Ce înseamnă CE?

Marcajul „CE” este o abreviere și provine din sintagma franțuzească „Conformité Européene”, care înseamnă literal „Conformitate europeană”.

CE-Conformitate europeana

CE- Conformitate europeana

Care este rolul marcajului CE?

  • Simbolul CE este un indicator al conformităţii unui produs cu legislaţia Uniunii Europene.
  • Marcajul certifică faptul că produsul a fost evaluat de producător și îndeplineşte toate normele privind siguranţa și sănătatea utilizatorilor precum și protecția mediului.
  • Marcajul CE sprijină concurența loială, responsabilizând toate companiile de aceleași norme.

Marcajul CE – „pașaport european”

Marcajul CE este o măsură adoptată de Uniunea Europeană cu scopul de a crea Piața Unică Europeană, simplificând astfel libera circulație a mărfurilor în interiorul Comunității Europene.

Ce sunt directivele privind produsele?

Directivele sunt actele juridice ale Uniunii Europene. Acestea solicită statelor membre să obțină un rezultat specific, fără a indica mijloacele de realizare a acestuia.

Directivele privind produsele sunt cerințele esențiale, nivelurile de performanță și standardele la care trebuie să se conformeze produsele.

Este marcajul CE o garanție a faptului că un produs a fost fabricat în SEE?

Marcajul CE nu indică faptul că un produs este fabricat în Spațiul Economic European.

Eticheta CE se aplică atât pe produse fabricate în statele membre, cât și pe produse fabricate în țări terțe și comercializate în Spațiul Economic European.

Dacă o companie dorește să exporte pe piața Uniunii Europene un produs (care intră în domeniul de aplicare al directivelor Uniunii Europene privind siguranța produselor), marcajul CE este obligatoriu din punct de vedere juridic și este singura modalitate de a pătrunde pe piața europeană.

Este marcajul CE o garanție a calității?

Din punct de vedere strict legal, marcajul CE nu oferă consumatorului garanția calității produsului.

„Marcajul CE” nu este un standard de produs, ci un marcaj de conformitate cu directivele CE aplicabile produsului respectiv.

În funcție de directivele respectate, marcajul CE poate fi considerat, pe cale de consecință, un semn de calitate.

Cine aplică marcajul CE?

Marcajul CE se aplică doar de către producător, sau de către reprezentantul său autorizat.

Prin aplicarea marcajului CE pe un produs, producătorul își asumă întreaga responsabilitate pentru conformitatea acestuia cu toate cerințele de siguranță.

Unde trebuie să fie aplicat marcajul?

Marcajul se aplică, în general, pe produs. În cazul în care acest lucru nu este posibil având în vedere natura produsului, marcajul se aplică pe ambalaj și, după caz, pe documentele de însoțire (instrucțiuni de utilizare sau certificat de garanție, etc.).

Este marcajul CE obligatoriu pentru toate produsele?

Marcajul CE nu este necesar pentru toate produsele. Cu toate acestea, se aplică unui număr mare de bunuri (utilaje, electronice, jucării, dispozitive medicale, vehicule, materiale pentru construcții, etc.)

Cum trebuie aplicat marcajul CE?

Marcajul trebuie aplicat in mod vizibil, lizibil și durabil. În cazul în care marcajul este redus sau mărit, trebuie păstrate proporțiile iar înălțimea trebuie sa fie de cel puțin 5mm.

Este interzisă aplicarea pe produse a unor marcaje, însemne sau inscripții care pot induce în eroare părțile terțe în ceea ce privește semnificația și/sau forma marcajului CE.

Cât de sigur este un produs marcat CE?

Produsele vândute în zona UE beneficiază de reglementări puternice și sunt, în general, sigure. Cu toate acestea, există firme, dinafara SEE, care apelează la diferite trucuri mai puțin etice.

Din cauza contrafacerii, sau a utilizării greșite a marcajului CE, nu există niciodată o garanție 100% că un produs care poartă marca este sigur.

Există marcaje CE contrafăcute? 

În ultimii ani ne-am obișnuit cu faptul că un produs este sigur dacă poartă marcajul CE.

Din nefericire, un marcaj foarte asemănător, poate să apară pe unele produse importate din China, fără ca acest lucru să însemne certificare conform standardelor europene.

În acest ultim caz, simbolul ar însemna China Export (sau China Electronics). Diferența dintre cele două simboluri constă doar în spațiul dintre cele două litere.

Ați putea fi induși în eroare și crede că produsul este conform, deci sigur de utilizat.

În general, produsele importate din China, marcate CE, variază ca și calitate, de la acceptabile, la complet periculoase pentru utilizare.

Produsele legitim marcate CE sunt considerate a avea o calitate mai bună, și o siguranță dovedită prin testare. Prin urmare, este esențial să puteți sesiza diferența și să stați departe de orice produs suspect.­

Pe lângă marcajul CE, ce etichetare suplimentară ar putea dovedi siguranța și calitatea unui produs?

Etichetarea de reglementare a produselor variază foarte mult, în funcție de produs și de legislația care i se aplică.

Întrucât marcajul CE este un sistem de auto-certificare, ar trebui luate în considerare etichetări care să demonstreze faptul că produsul a fost testat de un organism extern de certificare a siguranței, fiabilității și calității.

Care sunt responsabilitățile unui importator în ceea ce privește marcajul CE?

Atunci când produsele sunt fabricate în străinătate, importatorii sunt responsabili de asigurarea conformității cu directivele aplicabile. În aceste situații, importatorul este considerat producător.

Pentru a asigura conformitatea, acesta trebuie să implementeze o procedură de testare și certificare. În majoritatea cazurilor, importatorii nu se pot baza pe „certificarea existentă”, ci trebuie să trimită eșantioane de referință sau prototipuri unei companii de testare (Intertek, Bureau Veritas, TÜV, SGS), înainte de lansarea producției în serie.

De asemeni, trebuie să întocmească Declarația de conformitate, Dosarul tehnic al produsului, Manualul de utilizare și Raportul de testare de laborator.

Ce faceți în situația în care aveți suspiciuni în privința conformității unui produs?

Dacă bănuiți că un producător folosește greșit marca CE, puteți solicita un certificat de conformitate și/sau o declarație de performanță. Aceasta ar trebui să furnizeze rezultatele testelor și alte informații despre modul în care elementul îndeplinește cerințele relevante, precum și precizarea standardului european armonizat cu care produsul a fost marcat ca fiind conform.

Implicații legale 

Comisia Europeană și autoritățile naționale au responsabilitatea de a se asigura că toate produsele vândute în zona UE poartă marca CE oficială. Au fost stabilite diverse măsuri, proceduri și sancțiuni pentru contrafacerea acesteia în conformitate cu legislația administrativă și penală națională. În unele cazuri, operatorii economici pot fi pasibili de amendă și, în altele, de închisoare. În cele din urmă, implicațiile legale depind de gravitatea infracțiunii.

În plus, dacă un client suspectează faptul că marcajul CE al unui anumit produs este fals, sau manifestă îngrijorare cu privire la siguranța produsului, i se recomandă să contacteze autoritățile naționale de supraveghere a pieței, astfel încât să fie luate măsurile corespunzătoare.